نتائج الفحص


Name Date Points % correct Result
N/a October 21, 2020 38 38%
19 correct, 31 wrong, and 0 unanswered
راسب
N/a October 21, 2020 80 80%
40 correct, 10 wrong, and 0 unanswered
ناجح
N/a October 20, 2020 96 96%
48 correct, 2 wrong, and 0 unanswered
متفوق
N/a October 18, 2020 76 76%
38 correct, 12 wrong, and 0 unanswered
ناجح
N/a October 16, 2020 98 98%
49 correct, 1 wrong, and 0 unanswered
متميز
N/a October 15, 2020 76 76%
38 correct, 12 wrong, and 0 unanswered
ناجح
N/a October 15, 2020 98 98%
49 correct, 1 wrong, and 0 unanswered
متميز
N/a October 14, 2020 96 96%
48 correct, 2 wrong, and 0 unanswered
متفوق
N/a October 14, 2020 80 80%
40 correct, 10 wrong, and 0 unanswered
ناجح
N/a October 13, 2020 96 96%
48 correct, 2 wrong, and 0 unanswered
متفوق

Next page