نتائج الفحص


1512 records found

Name Date Points % correct Result
N/a December 3, 2021 98 98%
49 correct, 1 wrong, and 0 unanswered
متميز
N/a December 3, 2021 98 98%
49 correct, 1 wrong, and 0 unanswered
متميز
N/a November 26, 2021 96 96%
48 correct, 2 wrong, and 0 unanswered
متفوق
N/a November 26, 2021 100 100%
50 correct, 0 wrong, and 0 unanswered
متميز
N/a November 24, 2021 94 94%
47 correct, 3 wrong, and 0 unanswered
متفوق
N/a November 23, 2021 98 98%
49 correct, 1 wrong, and 0 unanswered
متميز
N/a November 21, 2021 98 98%
49 correct, 1 wrong, and 0 unanswered
متميز
N/a November 21, 2021 98 98%
49 correct, 1 wrong, and 0 unanswered
متميز
N/a November 20, 2021 86 86%
43 correct, 7 wrong, and 0 unanswered
متفوق
N/a November 18, 2021 98 98%
49 correct, 1 wrong, and 0 unanswered
متميز

Next page